top of page
heart-of-wales-map.png

Pwy Ydym Ni

“To achieve successful development in any country it is essential to have a viable rural economy. Rural development is an essential part of national development and in order to contribute a surplus of food and raw materials for towns and industry the countryside must contain an active human resource.”
 “Forest Energy and Economic Development”    D.E. Earl  OUP 1975”

Mae Rhwydwaith Calon Cymru yn grwp  cymunedol a ffurfiwyd at y diben o annog prosiectau adfywio gwledig cynaliadwy ar hyd a thu hwnt i goridor rheilffordd Calon Cymru. Mae gan ein haelodau ystod o gefndiroedd, gan gynnwys daearyddiaeth, cynllunio, pensaernïaeth a datblygu. Ein cenhadaeth yw meithrin adfywio yn unol â Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Rydym yn canolbwyntio ar goridor Rheilffordd Calon Cymru rhwng Llanelli, Sir Gaerfyrddin, a Knighton, Powys.

bottom of page