top of page

Y Syniadau Mawr

Mae arnom angen bwyd, ynni, cyflogaeth, tai, gwasanaethau cyhoeddus a thrafnidiaeth. Mae Rhwydwaith Calon Cymru yn cynnig polisïau i gyflawni'r holl bethau hyn (a mwy) mewn ffordd gynaliadwy ac integredig, gan gynnwys Coedwig Genedlaethol 90 milltir o hyd, yn agos at y rheilffordd.

Food.jpg

Bwyd

Mae lle enfawr i dyfu mwy o fwyd ar hyn o bryd.

Housing.jpg

Tai

Mae fforddiadwyedd tai yn broblem ym mhobman. Mae yna ffyrdd y gellir mynd i'r afael â hyn.

Forest.jpg

Coedwigaeth

Ehangu ac arallgyfeirio'r economi menter coedwig leol a datblygu marchnadoedd newydd ym maes ynni adnewyddadwy a gwella pridd.

bottom of page